Martine Derde Klimopstraat 24, 1742 Sint-Katherina-Lombeek +32(0)475/95.95.20
Project & Change Management

Project & Change Management

Listen - Plan - Do - Check - Feel - Act

Ik help uw organisatie

Als project & change manager

U bent op zoek naar een project manager voor één of meerdere projecten binnen uw organisatie.

Ik neem de rol van project manager op binnen uw bedrijf en zorg voor de nodige sturing, planning en begeleiding, uiteraard altijd in nauw overleg met de projecteigenaars en interne en externe stakeholders.

Naast de gekende cyclische projectwaarden van de PDCA cyclus – plannen, doen, checken en opnieuw verbeterend doen, voeg ik heel bewust luisteren en voelen toe aan deze cyclus.

Actief luisteren naar wat er leeft in een organisatie is het begin van elke gedragen vernieuwing, en tijdens het traject naar die vernieuwing op tijd en stond voelen hoe de mensen het “be-leven” een absolute voorwaarde tot succes.

Als project coach

Er staan verschillende projecten op de radar binnen uw bedrijf maar het ontbreekt aan een duidelijk overzicht en doorgedreven follow up van de beschikbare middelen (budget, resources, timings).

U heeft nood aan structuur voor en opvolging van al deze projecten en u bent op zoek naar iemand die dat kan introduceren in uw bedrijf.

Mijn ervaring in het ontwikkelen en implementeren van bedrijfseigen projectmethodologie en het opzetten van een project office kan u hierbij van dienst zijn.

U wil uw medewerkers project management methodiek bijbrengen, u wil hen de kans geven te groeien in project management, ik begeleid en coach hen op hun weg.

“Change will not come if we wait for some other person or some other time. We are the ones we’ve been waiting for. We are the change that we seek.” – Barack Obama